خبر خبر

آماده ثروت‎ آفرینی در فرودگاه اهواز هستیم
مدیرکل فرودگاه اهواز از آمادگی این فرودگاه برای ورود به بحث ثروت‎آفرینی و حرکت در راه اقتصاد مقاومتی خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمدرضا رضایی در مورد موضوع ثروتآفرینی و برنامههای فرودگاه اهواز گفت: باید بتوانیم درآمدهای غیرهوانوردی را افزایش دهیم و برای این کار اکنون طرح جدید شهر فرودگاهی اهواز مطرح است که بنا داریم در آن تمام امکانات یک شهر مانند هتل فرودگاهی، پارکینگ طبقاتی، مجتمع تجاری، خدماتی، تفریحی و ورزشی، سینما، بیمارستان، باغ رستوران، کترینگ بزرگ، هایپرمارکت، فود مارکت و همچنین کارگو و انبار مورد نیاز برای شرکتهای هواپیمایی را بگنجانیم.

وی با اشاره به اینکه محل انتخاب شده برای تاسیس این شهر فرودگاهی هفت کیلومتر تا شهر اهواز فاصله دارد، افزود: قصد داریم کاری کنیم که غیر از مسافران، مردم به صورت شبانهروزی برای تفریح و استفاده از این امکانات به شهر فرودگاهی بیایند و در فضایی امن و مطمئن به تردد، خرید و گذراندن اوقات فراغت بپردازند.

رضایی در مورد ثروتآفرینی در فرودگاه کنونی اهواز گفت: اکنون هم قصد داریم برای فرودگاه فعلی در حدی کوچکتر، این اقدامات را در قالب ایجاد هتل فرودگاهی، پارکینگ طبقاتی و کترینگ انجام دهیم. اکنون مراحل آن انجام شده است و برای بررسی و تعیین تکلیف به بخش بازرگانی شرکت ارائه دادهایم.

مدیرکل فرودگاه اهواز در مورد جذب مشارکت سرمایهگذاران و گسترش همکاری با بخش خصوصی گفت: قصد داریم بخشی از کارهای خدماتی و فرودگاهی را به سرمایهگذاران و بخش خصوصی بسپاریم تا ضمن کاهش فشار کاری و هزینههای مختلف٬ باعث افزایش درآمد شویم.

رضایی با اشاره به اینکه این ثروتآفرینی خود در اقتصاد مقاومتی و تبدیل فرودگاهها به مجموعهای اقتصادی نقش دارد، گفت: ما باید دانش و فعالیت بازرگانی را قوی کنیم و در سیستم مالی هم به سمتی برویم که بسیار دقیق و محاسبه شده عمل کند و در قراردادها و انجام فعالیتها به دقت عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای ورود هرچه بهتر فرودگاه به امر ثروتآفرینی باید به مدیران، روسا، معاونان و همه کارکنان فرودگاه آموزشهای بازرگانی و چگونگی جذب سرمایهگذاران داده شود، از آمادگی این فرودگاه برای تقویت و توانمندی خود در راه اقتصاد مقاومتی و ثروتآفرینی خبر داد و گفت: امیدوارم هرچه سریعتر شرکت فرودگاهها مجوزهای لازم را برای آغاز پروژههای در نظر گرفته در فرودگاه فعلی اهواز را صادر کند تا بتوانیم به حفظ سرمایهگذارانی که اعلام آمادگی کردهاند طرحها را به مرحله اجرا برسانیم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط