خبر خبر

بازدید سرپرست اداره‌کل بهسازی و توسعه از پروژه‎های فرودگاه اهواز
سرپرست اداره‌ کل بهسازی و توسعه شرکت فرودگاه‎های کشور از روند پایانی پروژه‎های فرودگاه اهواز بازدید و بر افزایش سرعت و توان پیمانکاران خصوصا در پروژه ترمینال جدید خارجی تاکید کرد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاههای خوزستان، محمد مشتری، سرپرست اداره‌کل بهسازی و توسعه شرکت فرودگاههای کشور به همراه محمدرضا رضایی مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان و معاونان او از روند پایانی پروژههای فرودگاه اهواز بازدید کردند و شرایط موجود و روند کار پیمانکاران را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید رضایی به تشریح مراحل و روند پایانی پروژهها در فرودگاه اهواز پرداخت و گفت: در حال حاضر دوسوم از فاز اول پروژه توسعه ترمینال داخلی فرودگاه اهواز راهاندازی شده و در حال حاضر بخش اعظمی از مشکل کمبود فضای ترمینالی مرتفع شده است که امیدواریم با رفع موانع موجود و تامین اعتبارات لازم استانی، فاز تکمیلی این ترمینال نیز در نیمه نخست سال جاری به پایان برسد.

وی افزود: پروژه ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز نیز که چندی پیش با کم کاری از سوی پیمانکار این پروژه مواجه شده بود در حال حاضر در مراحل پایانی خود به سر میبرد و در تلاشیم تا بتوانیم امسال جهت اعزام زائران حج تمتع از این ترمینال بهرهبرداری کنیم.

رضایی ادامه داد: در این مدت نیز با تعیین پیمانکار مربوطه عملیات محوطهسازی ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز آغاز شده است که امیدواریم با پایان کار ترمینال، عملیات محوطهسازی نیز به طور همزمان به اتمام رسد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط