خبر خبر

تشکیل جلسه تیم RST در فرودگاه اهواز
تیم ایمنی باند (RST) جهت طرح و رفع مشکلات ایمنی باند با حضور عوامل مربوطه ، تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ به منظور بالابردن ضریب ایمنی باند و دیگر سطوح پروازی ، تیم ایمنی باند با حضور مدیر کل فرودگاه ، معاونت عملیات هوانوردی ، مدیریت ایمنی ، رییس اداره مراقبت پرواز ، رییس اداره ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت اپرون ، سپاه و پلیس فرودگاه ، روسای شرکت های هواپیمایی و شرکت های خدمات دهنده (هندلینگ) و ... تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مواردی از جمله ؛ وجود پرندگان در ایرساید ، وجود حیوانات و سگ های ولگرد ، گزارش نکات غیر ایمنی توسط شرکت های هواپیمایی و خدمات دهنده در صورت مشاهده ، جانمایی تجهیزات در مکان مناسب ، رفع FOD ، توجه به استانداردهای ایمنی در ایرساید ، نصب دوربین در حاشیه های باند و جاده حفاظتی ، ترمیم فنس و دیوارهای حفاظتی فرودگاه و ... مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

گفتنی است ؛ تیم ایمنی باند فرودگاه ها توسط سازمان هواپیمایی کشوری پیشنهاد و تشکیل شد و هدف اصلی آن ساز و کار مناسب برای همکاری و مشارکت بیشتر با سازمان های ذینفع در فعالیت پروازی فرودگاه جهت شناسایی تهدیدات (HAZARDS) مربوط به باند فرودگاه ، ارزیابی دقیق ریسک و طراحی اقدامات اصلاحی بطور منسجم در فرودگاه است .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط