خبر خبر

دیدار مدیر هواپیمایی آتا در جنوب و غرب کشور با مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان
مدیرهواپیمایی آتا در جنوب و غرب کشور خواستار افزایش پرواز در فرودگاه اهواز شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ مدیر شرکت هواپیمایی آتا در جنوب وغرب کشور به منظور افزایش پرواز در فرودگاه اهواز از مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان درخواست همکاری کرد.

سید مهدی جزایری مدیر هواپیمایی آتا در جنوب وغرب کشور طی نشستی با محمد رضا رضایی مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان موضوع افزایش پروازهای داخلی و برقراری پرواز خارجی (عتبات) این شرکت هواپیمایی را در اهواز مطرح کرد.

در این دیدار رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان ضمن تبریک انتصاب سید مهدی جزایری به عنوان مدیر هواپیمایی آتا در جنوب و غرب کشور گفت: تلاش خواهیم کرد تا زمینه افزایش و برقراری پرواز داخلی و خارجی این شرکت را در فرودگاه اهواز ایجاد نماییم تا زمینه رضایتمندی مسافران و همشهریان نیز تامین شود .

جزایری نیز در این نشست موضوع انتخاب فرودگاه اهواز را به عنوان یکی از بیس های پروازی این شرکت نیز مطرح کرد و گفت : در صورت موافقت اداره کل فرودگاه های استان خوزستان این شرکت آمادگی خود را جهت استقرار پرواز در فرودگاه اهواز و انتخاب این فرودگاه به عنوان یکی از بیس های پروازی این شرکت ، اعلام می دارد.

گفتنی است؛ شرکت هواپیمایی آتا درهفته ازمبداء اهواز به مقاصد تهران ، مشهد و تبریز پرواز برنامه ای دارد که در صورت افزایش پرواز، مقاصد  شیراز، اصفهان و... به برنامه افزوده خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط