خبر خبر

درخواست ایران ایر تور جهت افزایش پرواز در فروگاه اهواز
درخواست معاونت شرکت هواپیمایی ایران ایرتور جهت افزایش پرواز در فرودگاه اهواز

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ معاونت شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به منظور افزایش پرواز در فرودگاه اهواز از مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان درخواست همکاری کرد.

 "نکوفر" معاونت شرکت هواپیمایی ایران ایرتور طی نشستی با رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان موضوع افزایش پروازهای این شرکت هواپیمایی را مطرح کرد که مورد استقبال مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان قرار گرفت. 

در این دیدار رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان ضمن خیرمقدم به نکوفر معاونت شرکت هواپیمایی ایران ایرتور گفت: بررسی های لازم جهت افزایش پرواز این شرکت صورت خواهد گرفت و در صورت عدم وجود مشکل نصب به افزایش پرواز در این فرودگاه اقدام می شود.

گفتنی است؛ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور همه روزه از مبداء اهواز به مقصد مهرآباد به صورت برنامه ای پرواز دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط