خبر خبر

روز طبیعت در فرودگاه اهواز
بسیاری از شهروندان همراه با خانواده سیزدهم فروردین را در فضای سبز بلوار ورودی به فرودگاه اهواز سپری کردند

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ در روز طبیعت بلوار ورودی  و خروجی ، رو به روی ترمینال ها و مقابل سایت اداری فرودگاه اهواز مملو از همشهریان و میهمانانی بود که می خواستند این روز را در طبیعت سپری کنند.

به همین منظور اداره کل فرودگاه های استان خوزستان با ایجاد فضایی امن و مناسب جهت حضور خانواده ها در شادی این روز سهیم بود.

گفتنی است ؛ محل های یاد شده از جمله  فضاهای مناسب و خانوادگی در اهواز محسوب می شود که همه ساله خانواده ها  13 فرورین خود را در این مکان سپری می نمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط