خبر خبر

تجهیزات سیستم برق گیر در فرودگاه اهواز نصب شد
مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان از نصب سیستم برق گیر در فرودگاه اهواز خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمدرضا رضایی مدیر فرودگاه های خوزستان گفت: به منظور حفاظت از سیستم ها و تجهیزات ارتباطی برج مراقبت ، سیستم برق گیر در فرودگاه اهواز نصب شد.

وی افزود : نصب تجهیزات صاعقه گیر با هدف افزایش ضریب امنیت در جلوگیری از بروز خطرات احتمالی در هنگام صاعقه و فراتاختهای ولتاژی می باشد .

گفتنی است ؛ این عملیات با نظارت اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه اهواز و توسط بخش خصوصی نصب و راه اندازی گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط