خبر خبر

تابلوهای نوزیع برق در فرودگاه اهواز تعویض شد
تابلوهای توزیع برق فرودگاه اهواز در مدت زمان 4 روز تعویض شد

تابلوهای  توزیع برق فرودگاه اهواز در مدت زمان 4 روز تعویض شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان گفت: با توجه به قدمت 20ساله و فرسوده بودن تابلوهای توزیع شبکه توزیع برق نیروگاه مرکزی فرودگاه اهواز و کاهش ضریب ایمنی و عدم قابلیت اطمینان به شبکه ، تابلوهای توزیع برق این فرودگاه تعویض شد .

مدیر کل فرودگاههای استان خوزستان افزود: عملیات تعویض ، نصب و اجرا با همت و تلاش کارکنان اداره فنی و مهندسی فرودگاه اهواز و همکاری کارشناسان اداره کل تسهیلات و تجهیزات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی در مدت 4 روزانجام شد.

رضایی نیز خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه با کمترین زمان قطعی برق در شرایط پرترافیک پروازی فرودگاه انجام شده است که افزایش ضریب ایمنی و بهبود عملکرد سیستم توزیع برق فرودگاه را در پی خواهد داشت.

لازم به ذکر است؛ هزینه این پروژه بالغ بر 500 میلیون تومان است که از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد