ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

19:10

ایران ایرIRA3337

اصفهان

طبق برنامه

19:15

کارونIRG2632

رشت

طبق برنامه

20:25

زاگرسIZG4013

تهران

طبق برنامه

20:30

آتاTBZ5641

مشهد

طبق برنامه

20:50

کاسپینCPN6975

اصفهان

باطل شد

شهــــــــــراه( راهـــــی به سوی شهــــــرونـــــد) شهــــــــــراه( راهـــــی به سوی شهــــــرونـــــد)

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج ویژه حج

اخبار فرودگاه
۲۱ آذر ۱۳۹۷

تقدير مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور از روابط عمومي فرودگاه اهواز

مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور از مسئول روابط عمومي اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان تقدير کرد .
۲۱ آذر ۱۳۹۷

آگهي مناقصه عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري انجام خدمات فضاي سبز فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد انجام خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه اهواز را بصورت مناقصه عمومي يک مرحله اي قابل تمديد به مدت حداکثر 3 سال از طريق سامانه هاي www.iets.mporg.ir و www.setadiran.ir بشرح جدول ذيل واگذار نمايد.
۲۱ آذر ۱۳۹۷

آگهي مناقصه عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري خدمات تنظيفات محاوط و سالن هاي فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد خدمات تنظيفات محاوط و سالنهاي فرودگاه اهواز را بصورت مناقصه عمومي يک مرحله اي قابل تمديد به مدت حداکثر 3 سال از طريق سامانه هاي www.iets.mporg.ir و www.setadiran.ir بشرح جدول ذيل واگذار نمايد.
۲۰ آذر ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي TPM در فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از برگزاري دوره آموزشي TPMبا حضور کارکنان مراقبت پرواز از 17 لغايت 21 آذر ماه خبر داد.

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال اهواز از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟