ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

21:00

کارونIRG2620

تهران

طبق برنامه

21:55

کارونIRG2618

تهران

طبق برنامه

22:00

ایران ايرتورIRB988

تهران

طبق برنامه

22:00

ایران ایرIRA419

تهران

طبق برنامه

22:20

کاسپینCPN018

تهران

تاخیر

شهــــــــــراه( راهـــــی به سوی شهــــــرونـــــد) شهــــــــــراه( راهـــــی به سوی شهــــــرونـــــد)

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج ویژه حج

اخبار فرودگاه
۲۰ آذر ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي TPM در فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از برگزاري دوره آموزشي TPMبا حضور کارکنان مراقبت پرواز از 17 لغايت 21 آذر ماه خبر داد.
۱۸ آذر ۱۳۹۷

آگهي فراخوان هاي عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اماکن تجاري و خدماتي فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماکن تجاري و خدماتي در محاوط عمومي مقابل ترمينال داخلي فرودگاه اهواز اقدام نماييد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷

پيام مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان به مناسبت روز حسابدار

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در پيامي روز حسابدار را تبريک گفت .
۱۴ آذر ۱۳۹۷

تقدير از مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در اجلاس سراسري نماز

از مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در بيست و هفتمين اجلاس سراسري نماز با حضور رييس جمهور تقدير شد .

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال اهواز از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟