Form Records List Form Records List

بيانيه حفظ حريم خصوصي ( اهواز )

بیانیه حفظ حریم شخصی

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

در اين بيانيه شرح داده مي شود كه چه اطلاعاتي ، چگونه و به چه منظور از كاربران اين اداره کل دريافت شده و در باره نحوه استفاده و محافظت از اطلاعات توضيح داده مي شود . شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران حفظ حريم شخصي شما را تضمين مي‌كند. اگر در هنگام استفاده از اين پايگاه اينترنتي، از شما اطلاعاتي خواسته شود كه هويت‌تان را آشكار كند، مي‌توانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در اين بيانيه استفاده مي‌شود.

ممکن است در آینده تغییراتی در این سند اعمال شود. شما مي‌توانيد با مراجعه به اين صفحه از تغييرات ايجاد شده در بيانيه حفظ حريم شخصي مطلع شويد.

- اطلاعاتی که دریافت می گردد:

به منظور کار با این تارنما و یا استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است دریافت گردد. اين اطلاعات براي اعمال خدمات، حفظ کيفيت خدمات، و به منظور فراهم کردن آمار عمومي ناظر به استفاده از پايگاه اينترنتي به کار گرفته مي‌شود.

- بهره برداری از اطلاعات :

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به منظور شناخت نیازها و ارائه پیشنهادهای بهتر به کاربران، از اطلاعات گردآوری شده براي اهداف ذيل استفاده مي‌کند :

۱- استفاده از اطلاعات برای بهبود خدمات یا نحوه‌ی ارائه‌ی آن‌ها

۲-ارائه‌ی امکانات جدید، پیشنهادهای ویژه و يا ديگر اطلاعات

- امنیت اطلاعات :

اطلاعات شخصی و هویتی که شما بر روی سرورهاي رايانه فراهم کرده‌ايد، به شکل كنترل‌شده، امن و حفاظت‌شده، از دسترسي‌ها، استفاده و افشاهاي تأييد نشده محافظت مي‌كند. شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اطلاعات شخصي را بدون اجازه صريح شما استفاده و افشا نمي‌كند و به اشخاص ثالث ارائه نمي دهد، مگر اينكه از طرف مراجع قضايي حكمي براي اين كار دريافت كند