Form Records List Form Records List

حمل و نقل عمومي(اهواز)

فرودگاه بین المللی اهواز جهت حمل و نقل مسافران محترم  دو ایستگاه حمل و نقل عمومی را به منظور خدمت رسانی معین کرده است:

1- حمل و نقل عمومی که در مقابل درب خروج سالن پروازهای داخلی قرار دارد و دارای 180 خودرو جهت خدمت رسانی به مسافرین محترم  می باشد.

2- حمل و نقل مخصوص بانوان در سالن ورودی پروازهای داخلی که دارای  20 دستگاه خودرو می باشد و با در اختیار داشتن رانندگان خانم به منظور رفاه حال بانوان گرامی خدمت رسانی می کند.