گالری تصویر گالری تصویر

News
2020-02-18

بهره برداري ترمينال جديد خارجي فرودگاه اهواز در ايام حج تمتع 99

معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به اتمام و بهره برداري ترمينال جديد خارجي در ايام حج تمتع 99 تاکيد کرد.
2020-02-17

گراميداشت ميلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن در فرودگاه اهواز

در سالروز ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گراميداشت روز زن مراسمي با حضور بانوان شاغل در فرودگاه اهواز برگزار شد.
2020-02-17

ديدار مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان با نماينده ولي فقيه و امام جمعه اهواز

مدير کل جديد فرودگاه هاي استان خوزستان به ديدار نماينده ولي فقيه و امام جمعه اهواز رفت.
2020-02-15

ديدارفرمانده هان سپاه و پليس فرودگاه با مديرکل جديد فرودگاه هاي استان خوزستان

فرمانده سپاه حفاظت هواپيمايي و فرمانده نيروي انتظامي فرودگاه هاي استان خوزستان با مدير کل جديد فرودگاه اهواز ديدار کردند.
2020-02-10

پيگيري جدي براي توسعه فرودگاه هاي خوزستان/ فرودگاه جديد اهواز هاب هوايي مي شود

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مراسم تکريم و معارفه مديران کل سابق و جديد فرودگاه هاي خوزستان با اشاره به ترافيک بالاي پروازي و ظرفيت هاي موجود از برنامه ريزي و پيگيري جدي براي اجراي طرح هاي توسعه اي در فرودگاه هاي اين استان خبر داد.
2020-02-10

آگهي فراخوان هاي عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از رستوران و کافي شاپ فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از رستوران و کافي شاپ به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
2020-02-10

تجديد مناقصه عمومي خريد دو دستگاه ترانسفورماتور

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي «فشرده» خريد دو دستگاه ترانسفورماتور طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت www.setadiran.ir و www.iets.mporg.ir بشرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه برگزار نمايد.
2020-02-08

پايان عمليات برق رساني به سايت هاي کمک ناوبري فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از پايان پروژه برق رساني به سايت هاي کمک ناوبري فرودگاه اهواز خبر داد.