نمایش محتوا نمایش محتوا

ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي

عنوان خدمت:  ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی                                      شناسنامه خدمت:    13051755000

نوع خدمت:    ☐ خدمت به شهروندان (G2G)       ☑خدمت به دیگردستگاه های دولتی (G2B)        ☑خدمت به کسب و کار(G2C)

شرح خدمت: خدمات محل اسقرار و زیر ساختها به نهادها، موسسات مرتبط با حوزه هوائی و شرکتهای هواپیمائی

مدارک مورد نیاز: انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد برای ارائه خدمات  

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بر اساس نوع خدمت زمان آن مشخص می گردد.

ساعات ارائه خدمت

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(ریال)

شماره حساب (های)بانکی

بر اساس مصوبه هیات تشخصی (واگذاری اماکن فرودگاهی ) مبالغ تعیین می گردد.  
   
   
   

نحوه دسترسی به خدمت

☐ اینترنتی 

☐ پست  الکترونیکی 

☐ تلفن گویا یا مرکز تماس 

☐تلفن همراه 

☐ پیام کوتاه 

☐ دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت  

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)