نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

بيانيه توافق سطح خدمات (اهواز)

بیانیه توافق سطح خدمات

شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایی ایران

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ارائه دهنده كليه خدمات هوانوردي و فرودگاهي از قبيل:‌ خدمات ترافيك هوايي، ارائه محل استقرار و زيرساختهاي فرودگاهي، ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر، صدور مجوز تردد دسترسي و اعلان پرواز مي باشد كه خدمات یاد شده به تصويب سازمان اداری و استخدامی كشور رسيده است.

هدف از اين توافقنامه تاكيد بر ارائه خدمات با كيفيتي كه مورد توافق خدمت گيرندگان قرار گيرد مي باشد.

 شيوه و قوانين حاكم بر ارائه اين خدمات به شرح ذيل است:

خدمات ترافيك هوايي به شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي كه داراي تاييديه فعاليت از سازمان هواپيمايي كشوري ایران مي باشند، ارائه مي گردد. خدمت ترافیک هوایی براساس استانداردها و قوانين ملی (سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران) و بین المللی(سازمان جهانی هواپيمايي كشوري (ICAO)) و همچنین در فرودگاههای تحت مالکیت شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران صورت می پذیرد.

خدمات ارائه محل استقرار و زيرساختهاي فرودگاهي به نهادها، ارگانها، ‌موسسات و شركت هاي هواپيمايي مستقر در فرودگاه ارائه مي گردد كه بر اساس اساسنامه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران قابل واگذاری در بازه های زمانی مشخص و طبق قرارداد منعقده بین طرفین، ارائه مي گردد.

خدمات ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط با سامانه پذيرش مسافر كه شامل زيرساختهاي فيزيكي از جمله كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها و... و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر جهت برقراري نظام هماهنگ خدمات زمینی (هندلینگ) به مسافران محترم مي باشد كه براساس استانداردهای ملی و بین المللی و اساسنامه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، قانون توسعه پنجم و ماده 63 قانون وصول برخي ازخدمات دولتي ارائه مي گردد.

خدمات صدور مجوز تردد دسترسي جهت هماهنگي تردد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها توسط پرسنل فرودگاهها، شركت هاي هواپيمايي، شركت هاي خدمات زميني (هندلینگ)، كاركنان دستگاهها و نهادي مستقر در فرودگاهها و پيمانكاران مستقر مي باشد كه بر اساس قوانين دفتر مركزي حراست فرودگاه ها و سازمان حراست كل كشور ارائه مي گردد.

خدمات اعلان پرواز كه جهت اطلاع رساني مشخصات پروازهاي مسافربري و اعلام وضعيت پروازها به عموم مردم، ‌دستگاه هاي اجرايي، ‌استفاده كنندگان و سرويس دهندگان حمل و نقل هوايي  بر اساس اساسنامه شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران، قوانين بين المللي ايكائو، قانون توسعه پنجم برقرار گرديده است. اين خدمت از طريق وب سايت، ‌تلفن گويا،‌ سامانه 199، سيستم پيامكي و تابلوهاي اعلان پرواز فرودگاهها ارائه مي شود.

 اين توافقنامه تا مادامي كه اصلاح و يا جايگزين نگردد داراي اعتبار است.