نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

توصيه هاي امنيتي اهواز

1. وسایل خودرا در سالن ترمینال رها نکنید.
2.
از پذیرش هرگونه مواد خوراکی و نوشیدنی از افراد ناشناس خودداری نمائید.
3.
مراقب تلفن همراه خود خصوصاً به هنگام شارژ نمودن در سالن پروازی باشید.
4.
از ارائه اطلاعات شخصی خود به اشخاص ناشناس و غیر مسئول خودداری فرمائید.
5.
از سپردن مدارک، اشیاء و وسایل خود به افراد ناشناس خودداری فرمائید.
6.
در زمان استراحت بر روی صندلی و یا نمازخانه مراقب اشیاء و وسایل همراه خود باشید.
7.
از پذیرش وسایل و بسته ها به صورت امانی از دیگران جهت عبور از گیت های بازرسی و یارساندن ان بسته به مقصد دیگر خودداری نمائید.
8.
در خصوص مشاهده هرگونه افراد مشکوک یا بسته های مشکوک موضوع را بلافاصله به پلیس اغلام نمائید
9.
به هنگام استفاده از خودپرداز مراقب باشید رمز عبور شما افشاء نشود.
10.
خودروهای خود را در پارکینگ فرودگاه پارک نموده و کارت پارکینگ در یافت نمائید.
11.
حتی الامکان از وسائل نقیله عمومی استفاده و از سوار شدن بر خودروهای مسافر بر شخصی خودداری فرمائید.