نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پارکينگ (اهواز)

در فرودگاه بین المللی اهواز دو پارکینگ روزانه و شبانه روزی جهت خدمت رسانی به مسافران محترم معین شده است:

1- پارکینگ روزانه با مساحت 6900 متر مربع و ظرفیت 220 دستگاه خودرو ، روبروی ساختمان اداری فرودگاه

2- پارکینگ شبانه روزی (دارای بخشی مسقف) با مساحتی بالغ بر 10025 متر مربع و ظرفیت 300 خودرو، روبروی سالن پروازهای خارجی