نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

غرفه هاي تجاري (اهواز)

در سالن ترمینال های داخلی و خارجی و همچنین سالن های ترانزیت مربوط به پروازهای داخلی و خارجی غرفه هایی به منظور خدمت رسانی به مسافران و  برای تهیه ی  انواع اقلام مورد نیاز آنها (نوشیدنی، سوغاتی، کادویی و ...) مستقر هستند.