گالری تصویر گالری تصویر

اخبار فرودگاه
۲۸ مهر ۱۳۹۸

گراميداشت روز مراقبت پرواز در فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان به مناسبت روز جهاني مراقبت پرواز از تلاشگران اين عرصه قدرداني کرد.
۲۶ مهر ۱۳۹۸

پيام مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان به مناسبت اربعين حسيني

محمد رضا رضايي مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان در پيامي فرارسيدن اربعين حسيني را تسليت گفت .
۲۵ مهر ۱۳۹۸

فرودگاه اهواز ميزبان نمايندگان ستاد اقامه نماز کشور

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از نمايندگان ستاد اقامه نماز کشور در فرودگاه اهواز استقبال کرد.
۲۵ مهر ۱۳۹۸

پايان عمليات درزگيري باند فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از پايان عمليات درزگيري باند اين فرودگاه خبر داد.
۲۰ مهر ۱۳۹۸

افزايش 35 پرواز در فرودگاه اهواز به مناسبت ايام اربعين حسيني

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از افزايش و برقراري 35 پرواز فوق العاده فرودگاه اهواز در ايام اربعين خبر داد.
۱۷ مهر ۱۳۹۸

وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري فرودگاه اهواز انجام شد

سامانه کمک ناوبري (ILS) فرودگاه اهواز توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران وارسي پروازي شد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان فضاهاي تبليغاتي و رستوران کافي شاپ در فرودگاه اهواز

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي نسبت به واگذاري و بهره برداري از محل ها و فضاهاي تبليغاتي از طريق فراخوان عمومي به اشخاص واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.
۸ مهر ۱۳۹۸

جابه جايي حدود به يک ميليون و 300هزار مسافر از فرودگاه اهواز

مديرکل فرودگاه هاي استان خوزستان از جابجايي حدود به يک ميليون و 300 هزار مسافر داخلي و خارجي در نيمه دوم سال 98 از فرودگاه اهواز خبر داد.