گالری تصویر گالری تصویر

اخبار فرودگاه
۵ بهمن ۱۳۹۸

پيام همدردي با آقاي محمود دشت بزرگي

در کمال اندوه ، با خبر شديم آقاي محمود دشت بزرگي ، کارشناس امور مالي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۵ بهمن ۱۳۹۸

پيام همدردي با آقاي رحيم زرگر

در کمال اندوه ، با خبر شديم آقاي رحيم زرگر ، مسئول امور ترمينال هاي فرودگاه اهواز در غم از دست دادن پدر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.
۱۴ دی ۱۳۹۸

آغاز عمليات برق رساني به سايت هاي کمک ناوبري فرودگاه اهواز

مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از آغاز پروژه برق رساني به سايت هاي کمک ناوبري فرودگاه اهواز خبر داد.
۱۴ دی ۱۳۹۸

مناقصه عمومي دو مرحله اي «فشرده» تحويل همزمان با ارزيابي کيفي

اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي کيفي «فشرده» خريد دو دستگاه ترانسفورماتور،از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت www.setadiran.ir و www.iets.mporg.ir بشرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه برگزار نمايد.
۱۳ دی ۱۳۹۸

پيام تسليت مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سليماني

به مناسبت شهادت سردار پرافتخار اسلام حاج قاسم سليماني، مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان طي پيامي شهادت اين سردار بزرگ را تسليت گفتند.
۹ دی ۱۳۹۸

اظهار همدردي با آقاي طاهر مزرعاوي

در کمال اندوه، با خبر شديم طاهر مزرعاوي؛ از پرسنل اداره اماکن و امور ترمينال هاي فرودگاه اهواز ، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.
۹ دی ۱۳۹۸

جابه جايي حدود به يک ميليون و 900هزار مسافر از فرودگاه اهواز

مديرکل فرودگاه هاي استان خوزستان از جابجايي حدود به يک ميليون و 900 هزار مسافر داخلي و خارجي در 9 ماه نخست سال 98 از فرودگاه اهواز خبر داد.
۴ دی ۱۳۹۸

اظهار همدردي با آقاي منوچهر شکرياني

در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي منوچهر شکرياني؛ رييس اداره امور مالي و عامل ذيحساب فرودگاه اهواز، در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.