نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به فرودگاه

تاکسی :

چهار راه نادری - سه راه فرودگاه

میدان چهارشیر - سه راه فرودگاه

 

اتوبوس :

خیابان سلمان فارسی (نادری) ، ترمینال اتوبوس های کوی ملت - سه را فرودگاه

 

مترو :

به زودی